Sagala Rupi
 • Sagala Rupi
 • Kalawarta
 • Buku
 • Manuskrip
 • Dokumén
 • Gambar
 • Sora
 • Vidéo

Ngamuat 353.282 dokumén.

Sagala Rupi
 • Sagala Rupi
 • Kalawarta
 • Buku
 • Manuskrip
 • Dokumén
 • Gambar
 • Sora
 • Vidéo
Monograf
Terbitan Kalamangsa
Manuskrip

Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda
Universitas Padjadjaran

Grha Soeria Atmadja UNPAD, Jalan Dipati Ukur Nomor 46 Kota Bandung. Email: pdpbs@unpad.ac.id

Lopian atawa lupian téh sabangsa eunteung keur ningali naon-naon nu hésé kasungsi. Ieu kecap dipaké ngaran dina tarékah pikeun maluruh, nyalametkeun, ngagundukkeun, jeung nganalisa sakur data (arsip) kabudayaan Sunda, terus disebarkeun deui ka masarakat maké téknologi digital. Lopian téh salah sahiji bagian tina Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda.

Media Citak Basa Sunda