Paélmuan

Tulisan atawa bahasan paélmuan nu aya dina média cetak, pangpangna média-média citak nu geus lawas.

Selengkapnya...

Harti jeung Eusi Ngaruat

Elan Surawisastra 02 Mei 2021 13:51

Saupama urang geus mampuh ngawengku sagala aturan nu aya dina pangruwatan, pinasti urang salamet lahir batin. Hal ieu geus tétéla ngaruat téh hasil kaluhuran seni budaya karuhun urang.