Pedaran

Rupaning kagiatan nu patali jeung kabudayaan Sunda.

Selengkapnya...

Sakola Pikeun Puseur Kasenian

Ganjar Kurnia 15 April 2021 04:37

Idéalna, masarakat pisan nu mibanda tanggung jawab kana hirup jeung mekarna kasenian téh. Tapi, naha masarakat bisa diandelkeun? Bisa ogé. Pangpangna lamun éta kasenian raket patalina jeung kahirupan sapopoé masarakat.
Selengkapnya...

Digitalisasi jeung Restorasi Naskah Kuno di Museum Sribaduga

Lopian 15 April 2021 04:30

Dina raraga nyalametkeun naskah kuno, Museum Sribaduga nyieun program anu disebut digitalisasi naskah kuno.
Selengkapnya...

Tarékah Ngawanohkeun Karya Sastra Sunda ka Para Rumaja

Taufik Ampera 15 April 2021 03:38

Program panalungtikan ékspériméntal téks sastra mangrupa program nu réa nawarkeun hal-hal nu anyar pikeun ulikan sastra Sunda.
Selengkapnya...

Rumpaka Lalaguan Barudak dina Karawitan Sunda

Nano S. 15 April 2021 03:26

Dina karawitan Sunda nu disebut lagu barudak téh nyaéta: lagu anu ngahudang gambaran tingkah paripolah, sikep, budi pekerti, jeung daya sawang barudak, nu mélodina luyu jeung jiwana, sarta tingkat umurna.