Inohong

Tulisan ringkes ngeunaan profil jeung ketak inohong Sunda nu gedé jasana pikeun urang Sunda.

Selengkapnya...

Nénéng Dinar, Ngalalakon dina Tembang Sunda

Lopian 15 April 2021 04:21

Bakat Nénéng kana nembang Sunda ngocor ti sepuhna, Hj. Ruminda sareng H. Muhammad Ruhiat, anu mikaresep kana tembang Sunda. Tatapakanana tina kakawihan. Keur sakolana, mindeng jadi juara ngawih.
Selengkapnya...

Djudju Djuhari jeung Hariring Kuring

Lopian 15 April 2021 04:15

Djudju Juhari lahir di garut, 6 Juni 1924. Ti saprak sakola di HIS, anjeunna geus remen nyipta lagu. Nepi ka kiwari, kurang leuwih 300 lagu ciptaanana. Padahan anjeun teu kungsi diajar musik kalayan formal, ukur diajar ku sorangan (otodidak).